Wettelijke vermeldingen

La Tour Fondue

2-sterren classificatie – Atout France – 3 april 2023

» Url : http://www.camping-latourfondue.com/
» Handelsnaam : S.A.S. ELC
» Rechtsvorm : Société par Actions Simplifiée
» Kapitaal : 4.000.000 €
» Maatschappelijke zetel : 153, route de la Madrague – Giens – F-83400 Hyères.
» SIREN : 399119171
» BTW-nummer : FR01 399119171

Vestiging adres

» Camping LA TOUR FONDUE : 1700 Avenue des Arbanais – La Tour Fondue – F-83400 Hyères – Siret : 399119171 00029
» Tel. (April – Nov.) : +33 (0)4 94 58 23 59
» Tel. (Nov. – Maart) : +33 (0)4 94 58 22 86
» Email : info@camping-latourfondue.com
» Datum van de 1ste publicatie : 01/12/2015.
» Doel van de site : voorstelling van onderstaande accommodaties en verblijven

» Publicatiedirecteur, wettelijke vertegenwoordiger : M. COULOMB.
» Verantwoordelijk uitgever, webmaster : Styleo.fr
» Ontwerp, uitgave, artistieke directie : Styleo.fr
» Redactie : N. QUERON.
» Foto’s : Laurent VACHIER / Camping La Presqu’île de Giens / ARIS / Photothèque Office du Tourisme d’Hyères-Les-Palmiers (© Hyères Tourisme / © Julien Mauceri) / © Photo Aerienne France.
» Ontwerp : Styleo.fr
» Hosting : Titan Datacenter – 1210 Chem. de la Plaine, 06250 Mougins

De site bevat :

– Inhoudelijke informatie ;
– Onlineverzameling van persoonlijke gegevens ;
– Onlinereservering.

Wet informatica en Vrijheid

De site is geregistreerd bij de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheid. U heeft het recht om de gegevens over uw persoon te bekijken, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art. 34 van de Wet Informatica en Vrijheid).

Eigendom en auteursrecht

De site en de informatie op de site worden beschermd door de Franse wet op het intellectuele eigendom en door internationale conventies. De site (of elementen uit de inhoud van de site) mag niet worden gereproduceerd, gepubliceerd, herschreven, gewijzigd of doorgestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden (dit heeft geen betrekking op het gebruik in familiekring of privégebruik).